The Five Behaviors of a Cohesive Team

VIL DU VIDE MERE OM VORES TEAM VÆRKTØJ?

Bliv ringet op af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et enestående teamværktøj, sat i verden til at anspore ledere og teams i processen om at blive velfungerende og ”high performing”. The Five Behaviors of a Cohesive Team er et nuanceret og effektivt teamværktøj til den erfarne facilitator. Værktøjet er baseret på den amerikanske bestseller af Patrick Lencioni “The Five Dysfunctions of a Team”.

HVAD ER THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM?


DISCOVER er stolte af at kunne præsentere det helt nye og innovative værktøj til teamudvikling, The Five Behaviors of a Cohesive Team (på dansk, De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team). Værktøjet er resultatet af en fusion mellem vores flagskib Everything DiSC og Patrick Lencionis nyklassiske bestseller The Five Dysfunctions of a Team (på dansk, De fem Dysfunktioner i et Team). Hver for sig er de to modeller berømte for deres effektivitet og intuitive tilgængelighed på alle niveauer i en organisation. Tilsammen er de intet mindre end enestående i deres transformative kraft.

Danmark var det første land, uden for den engelsktalende verden, der fik adgang til det nye værktøj, der dels består af en måling af teammedlemmernes oplevelse af sammenhængskraft og effektivitet i teamet på fem områder, og dels en lang række praktiske, konkrete råd til, hvordan teamet kan udvikle sig hen imod at blive et ægte, velfungerende og high performing team. Som team skal man derfor arbejde med at udvikle tillid til hinanden, håndtere konflikter konstruktivt, committe sig til fælles beslutninger, holde hinanden ansvarlige og endelig; fokusere på fælles resultater frem for individuelle.

UDBYTTET MED THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM


Ved at arbejde målrettet med The Five Behaviors of a Cohesive Team, kan du og din organisation opleve den enorme forskel, det gør for både trivsel og bundlinje, når teammedlemmer sætter teamets og organisationens mål over deres egne, i tillid til, at det tjener ikke bare til virksomhedens, men også deres eget bedste. Det er ikke noget, der sker af sig selv, men er en proces, der kræver hårdt arbejde, ændring af mindset samt ikke mindst ofte indgroede vaner. Du har derfor brug for et effektivt værktøj til at strukturere og facilitere denne proces. Det mest effektive er at starte med ledelsen i organisationen, så den kan være foregangsmand i den videre udrulning. Kun derigennem bliver det muligt at kaskadere værdier, vision og strategi udad i hele organisationen, og muligt for medarbejdere og ledere på alle niveauer at tage medejerskab. Som organisation kan I enten vælge selv at uddanne jeres mest erfarne facilitatorer i The Five Behaviors of a Cohesive Team konceptet, eller I kan lade en af DISCOVER’s autoriserede partnere hjælpe jer med at implementere det direkte.

VIL DU VIDE MERE OM VORES TEAM VÆRKTØJ?

Bliv ringet op af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.

FAKTA OM THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

  • Kan benyttes på hele organisationer og enkeltstående teams på alle niveauer – Læs mere.
  • Kan gennemføres ved hjælp af både interne og eksterne ressourcer – Læs mere.

FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

  • Måling af teamets oplevelse af effektivitet og sammenhængskraft – Læs mere.
  • Individuelle Everything DiSC profiler som integreret del af løsningen – Læs mere.

FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

  • Individuelle rapporter med integreret DiSC profil – Læs mere.
  • Teamrapport til facilitator med fortolkning og vejledning til facilitering – Læs mere.

FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

  • Baseret på Patrick Lencionis bestseller The Five Dysfunctions of a Team – Læs mere.
  • Bogen er netop oversat til Dansk: De Fem Dysfunktioner i et Team – Læs mere.

FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

  • Avanceret on-line akkrediteringsprogram – Læs mere.
  • Få DISCOVER til at facilitere dit team – Læs mere.

LØSNINGER MED THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM

DISCOVER tilbyder to forskellige løsninger med The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Du kan således vælge at lade en af DISCOVER’s autoriserede partnere facilitere en ‘Five Behaviors’ Workshop i din virksomhed. Enhver faciliteringsproces er forskellig fra den forrige, hvorfor vi altid tilpasser programmet efter jeres behov. Alternativt kan du vælge selv at blive uddannet til at håndtere processen om at skabe velfungerende teams.

The Five Behaviors of a Cohesive Team
AUTORISERET FACILITERING

 

Denne løsning henvender sig til dig der ønsker at arbejde i eller med velfungerende teams. Typisk indledes et AUTORISERET FACILITERINGS forløb med en behovsafdækkende dialog med lederen af teamet. Efterfølgende udfylder teamets medlemmer hver især en anonym profil. 

The Five Behaviors of a Cohesive Team
FACILITATOR ACCREDITERING

 

Denne løsning henvender sig til dig der er erfaren konsulent og har været vant til at håndtere komplicerede dialoger i andre faciliterings sammenhænge. Accrediteringen foregår over et 5 ugers engelsksproget online kursus og afsluttes med en eksamen.

IKKE DET RIGTIGE VÆRKTØJ?


Er The Five Behaviors of a Cohesive Team ikke hvad du søger? Tag et kig på vores øvrige værktøjer, måske de matcher dine behov.

Vi vil naturligvis også gerne se, om vi kan skræddersy en passende løsning til jeres organisation. Vi sidder klar ved telefonerne her 

NYESTE GENERATION AF DiSC

Adaptiv og kraftfuld DiSC adfærdsprofil

VI HAR OGSÅ VALGT DISCOVER